ДИСЦИПЛИНА "БОУЛДЪР"
КУПА АЛТИУС 29-30 Март 2014г.
2 гр. - МОМЧЕТА (8-9г.)
  N Име, Фамилия Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 РЕЗУЛТАТ РЕЗУЛТАТ
б т б т б т б т б т б т б т б т ОБ ББ ОТ БТ ОБ ББ ОТ БТ
1 29 Николай  Русев КПП КПП "Вертикал" Пловдив 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 4 4 12 4
2 98 Димитър Странски СК "42" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 4 4 5 2
3 15 Слав  Киров КСКЕС "Алтиус Спорт" 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 9 8 9 8
3 30 Никола  Атанасов КПП КПП "Вертикал" Пловдив 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 9 8 9 8
5 39 Христо  Трендавилов АК"Трапезица1957" 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 4 0 0 1 1 8 7 14 7
6 11 Исак Аврамов КСКЕС "Алтиус Спорт" 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 8 7 7 6
7 69 Калоян Атанасов КА "НСА" София 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 4 6 6 8 5
8 12 Валентин Дайски КСКЕС "Алтиус Спорт" 1 1 1 2 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 9 5 3 2
т топ
б бонус
БТ брой топ
ОТ брой опити за топ
ББ брой бонуси
ОБ брой опити за бонуси
Главен Съдия:
/В. Киров/
МЯСТО N Име, Фамилия Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 РЕЗУЛТАТ
б т б т б т б т б т б т б т б т ОБ ББ ОТ БТ
  29 Николай  Русев КПП КПП "Вертикал" Пловдив         1 5 1 1     1 5 1 1     4 4 12 4
  98 Димитър Странски СК "42"         1 0 1 3     1   1 2     4 4 5 2