Категоризация на традиционните и спортни маршрути на големи стени

Написано от stamba | юни 9th, 2010

Статията е прочетена 7403

НОВА КАТЕГОРИЗАЦИЯ

Тази нова скала за категоризиране е предложена от М. Овиля и е публикувана в списанието “Парети” от 2006 година. Разгледайте я добре, не се знае кога ще застанете пред някое R5 и ще се чудите какво означава, вместо веднага да потърсите друг маршрут.

През последните години възникна нужда да се разработи нова категоризация, отчитаща общата трудност и степента на осигуреност (начина на екипиране и възможностите за осигуряване) на дългите турове в допълнение към класическата скала, която дава техническата трудност на пасажите или въжетата. Тази необходимост се породи от объркванията при използване на старата френска скала за обща трудност (D, TD, ED и т. н.) при наскоро прокарани маршрути. Тази система е била създадена за оценяване общата сложност на тура, но винаги е била свързана с техническата трудност. Навремето като ED са били категоризирани маршрути с пасажи от VI категория, а сега като такива се означават турове с три единици по-висока трудност на пасажите. Нямаше голяма полза и от въвеждането на допълнителната категория EX (екстремно труден), която по-късно бе заменена с ABO.

Оригиналното предназначение на старата скала – да дава информация за общото натоварване на маршрута – е тясно свързано с техническата трудност и така създава обърквания. Освен това при нея под един знаменател се поставят маршрути с много различни характеристики и сложност, да не говорим за степента на осигуреност. Например като ED могат да се категоризират тур на собствена осигуровка с трудност VII и маршрут изцяло на анкерни болтове с 6с категория на трудност.

Затова се налага да се създаде система за оценяване, разграничаваща общата сложност на маршрута (обстановка, отдалеченост на подхода, дължина, психологическа трудност, слизане) от осигуреността (разстояние между осигуровките и трудност на поставянето им). Всичко това трябва да се отдели от техническата трудност, изразена по скалата UIAA (V, VI, VII…) или френската (6a, 6b, 6c…), така че да не се допуска грешката на алпийската “френска” скала (TD, ED…), чиято замяна целим.

Със стремеж максимално да се опрости скалата – тъй като една прекалено сложна система няма да се приеме добре от алпинистите и катерачите – предлагаме три параметъра и следователно три различни скали за описанието на един тур: техническа трудност, осигуреност и обща сложност.

За да имаме пълна представа за един тур ще бъде необходимо да знаем и трите параметъра, защото никой от тях поотделно не би могъл да даде пълна информация за маршрута. По-надолу ще разгледаме поотделно всеки параметър и проблемите, свързани с него.

Техническа трудност

Системата за оценка на техническата трудност на пасажите е най-функционална и затова най-малко се нуждае от промяна. Трябва да споменем обаче, че в миналото, а сега все още за класическите турове, се категоризира всеки пасаж поотделно, докато при спортното катерене се категоризира цялото въже. И двата подхода са валидни, но според нас при по-високи категории е по-уместно да се използва вторият, при който се взема предвид продължителността на натоварването и се цели изключително чисто преминаване (в стил редпойнт). Освен това е трудно да се оцени точно трудността на един отделен пасаж, без да се използва скалата за боулдър (ск?лата “Фонтенбло” – Fb), тоест по-сбита от сегашната.

Този проблем се наложи от необходимостта да се оцени (главно за спортните, но също и за традиционните турове) задължителната трудност, тоест най-трудният пасаж, който трябва да се преодолее свободно между две осигуровки. Досега този пасаж се оценяваше без особени уговорки, но много пъти се оказва, че тази категоризация е доста субективна и основанията за нея не са ясни и еднакви за всички. Дали става дума за пасаж, който по никакъв начин не може да се премине изкуствено, или просто за пасаж между две фиксирани осигуровки, които не могат да се използват при преминаването му?

Някои алпинисти и катерачи с много премиери в актива си оценяват задължителната трудност, вземайки под внимание два фактора: първо, максималната трудност между двете осигуровки; и второ, хипотетичния коефициент на “приятност”, който отговаря на минималното ниво на катерене за преодоляване на маршрута “он сайт”. Оценяването на задължителната трудност трябва да се прави при изкачване в стил редпойнт. Ако оценяващият не е авторът на маршрута, категорията може да се смята още по-обективна, мерило за спортната етика и правилната преценка на автора на премиерата. Това оценяване трябва да се прави с усет и опитност, както при определянето на другите нива на трудност. Във всеки случай маршрутът трябва да бъде изкачен в стил редпойнт, преди да се дава каквато и да било категоризация.

Други катерачи предлагат задължителният пасаж да се оценява по скалата за боулдър, но това би означавало преоценяване на всички маршрути и би създало пълно объркване – особено като се има предвид, че тази система не е позната на никой друг, освен на този, който се занимава с боулдър катерене.

Според нас този параметър (задължителната трудност) трябва да остане, но да обозначава само най-трудния пасаж между две осигуровки, без да се посочва с абсолютна точност. Това може да стане по спортната скала (като сега), но малко по-сбита, като се има предвид, че категоризираме само един кратък пасаж, а не цяло въже. Важно е този параметър да се използва, когато наистина има единични, трудни и задължителни пасаж, решаващи за изкачването на тура.

Накрая, за традиционните турове, където има пасажи, преминавани навремето изкуствено, а след това изкатерени чисто, трябва да се дава максималната трудност заедно с “класическата” (напр. 6b или 5с/А0). За съвременните турове се дава максималната трудност при чисто преминаване, а в скоби – задължителната.

Осигуреност

Този много полезен параметър никога не е бил популярен сред алпийската общественост при оценяването на маршрутите в нашите планини. В страни като Великобритания обаче му се отдава голямо значение, дори съществува скала (скала Е), оценяваща психологическата трудност, произтичаща от надеждността на осигуровките. В Америка също се използват няколко, малко познати у нас скали, вземащи предвид този фактор.

Английската скала е много точна и надеждна, но е неразривно свързана с техническата трудност. Висока степен “Е” може да има само при екстремна трудност, затова тази скала не е приложима в нашата страна, където в повечето случаи има фиксирани осигуровки.

Следователно е необходима скала, определяща изключително само за раздалечеността и надеждността на осигурителните точки. За целта може да се използва буквата R (от “риск”), избягвайки буквата (Е) за да не се бърка с английската скала. При екипираните със стационарни клинове (болтове или лепеняци) маршрути може да се използва буквата S и при оценяването да се взема предвид само разстоянието между болтовете. За турове със смесен тип осигуряване да се използва комбинацията RS.

На този етап – имайки предвид, че скалата е отворена нагоре, както би трябвало да са всички скали – можем да дефинираме няколко степени според раздалечеността и надеждността на осигуровките. По примера на скалата за изкуствено катерене, предлагаме 6 степени, като шестата степен означава въже, при което е почти невъзможно да се осигуриш и има голям риск от падане с фатални последствия, както при изкуственото катерене.

R1 Лесно за осигуряване, като осигурителните точки са много и стабилни. Малко задължителни пасажи. Едно евентуално падане ще бъде с малка височина и без сериозни последствия.
R2 Средно осигурено със стабилни, но разположени по-нарядко осигуровки. Задължителни пасажи между осигурителните точки. Едно евентуално падане ще бъде с малка височина и без сериозни последствия.
R3 Трудно за осигуряване, осигуровките са раздалечени и не винаги стабилни. Дълги задължителни пасажи. Възможност за падане до 7-8 метра с опасност от нараняване или падане до 15-20 метра, но без сериозни последствия.
R4 Трудно за осигуряване, като осигурителните точки са малко на брой, много раздалечени и/или ненадеждни и могат да издържат само малко падане.  Дълги задължителни пасажи. Възможност за падане до 15 метра с изваждане на осигурителните точки и опасност от нараняване или падане от 25-40 метра, но без сериозни последствия.
R5 Трудно за осигуряване, като осигурителните точки са малко, много раздалечени и несигурни и могат да издържат само малко падане.  Дълги задължителни пасажи. Възможност за много голямо падане с изваждане на осигурителните точки и опасност от нараняване или падане над 40м, но без сериозни последствия.
R6 Невъзможно за осигуряване освен за кратки и несъществени пасажи, далеч от ключовите пасажи на  въжето. Евентуално падане може да завърши фатално и да  доведе до изваждане на основната осигуровка.
S1 Нормално екипирано със стационарни клинове като при спортен маршрут. Максимално разстояние между болтовете – 3-4 метра. Малко падане без тежки последствия.
S2 Раздалечени болтове и задължителни пасажи между тях. Потенциална възможност за падане най-много до десетина метра без тежко последици.
S3 На някои места болтовете са много раздалечени, пасажите почти винаги са задължителни. Разстояния между болтовете над 5 метра, паданията са големи, но не непременно със сериозни последици
S4 Много раздалечени болтове (на повече от 7 метра), задължителни пасажи. Едно евентуално падане може да има сериозни последствия или съществува вероятност от падане до 20м но без тежки последствия.
S5 Болтове на повече от 10 метра един от друг, задължителни пасажи с опасност от лесно нараняване при падане (падане върху площадки, первази или на земята), както и потенциална възможност са падане над  25 метра, но без тежки последици.
S6 Болтове само на отделни места, разположени далеч от ключовите пасажи, падания над 20 метра с опасност от фатални последствия. Паданията без тежки наранявания са не по-къси от 40 метра.

При оценяване по тази скала се взема предвид средната степен на обезопасяване на най-психарските пасажи на тура, за да се създаде представа за общата му осигуреност. Може да се появи проблем при категоризацията на нехомогенни маршрути, когато има пасажи, трудни за осигуряване, а маршрутът като цяло е по-добре осигурен. Същото важи за маршрути с раздалечени осигуровки, които имат един труден, но добре екипиран пасаж. В такъв случай, но само при турове, които са особено нехомогенни, може да се даде двойна категоризация – една за целия маршрут и една за отделен пасаж. По принцип обаче тази практика не би трябвало да се използва и може да се избегне чрез прибавяне на едно “+” след категорията на целия тур.

Комплексна трудност

Този критерий трябва да замени класическата френска скала (D, TD и т. н.) при общата оценка за трудността на тура, природните условия, възможността за връщане и времето за подход. Най-подходяща в този случай е американската скала за Big Wall, която се изразява с римски цифри от I до VII (но остава отворена). Тя наскоро бе адаптирана за ледени маршрути и се дава заедно с категорията за техническа трудност, изразявана с арабски цифри. Затова не е трудно системата да се приложи и при скалните маршрути с някои малки корекции.

I Къс маршрут, който се преодолява за кратко време, в близост до път и с лесен подход, слънчево изложение и добра възможност за връщане.
II Маршрут от няколко въжета с обща дължина над 200 метра, лесен подход, но повече от 1 час пеша, добра възможност за връщане.
III Маршрут над 300 метра, сурови условия, за изкатерването му почти винаги е нужен цял ден. Подхода и връщането изискват повече време.
IV Много дълъг маршрут, над 500 метра, сурови условия и дълъг подход. За изкатерването му е нужен цял ден. Връщането може да е сложно и не по линията на изкачването.
V Много дълъг тур в стил Big Wall, обикновено се налага бивакуване на стената. Дълъг подход, трудно връщане, сурови условия.
VI Big Wall катерене, изискващо неколкодневен престой на стената, високопланински условия, трудно връщане или много продължителни подход и слизане.
VII Същото като степен VI, но изкачванията налагат организиране на експедиция и продължителен престой на стената (Хималаи, Патагония, Анди, Аляска, Гренландия, Памир и т. н.).

Както се вижда, тази категоризация е абсолютно независима от техническата трудност, макар че и тя може да се дава с римски цифри.

превод – Милкана Русева

Отговори

Треньор по катерене и алпинизъм в НСА.
Треньор по катерене и алпинизъм в НСА.
Публикувано преди 1 седмица

Треньорската професия е една от най-значимите професии в съвременното ни общество.  Каква роля играем в израстването и формирането на личността? Какви са етичните и морални ценности, които възпитаваме при хората…

Треньор по катерене и алпинизъм в НСА.
На живо от Шамбери
На живо от Шамбери
Публикувано преди 1 месец

На 9-10 април в Шамбери, Франция се провежда първи кръг от европейскапа купа по боулдър за юноши и девойки. Българския национален отбор е представен от Петра Барова, Елисавета Велкова и Боян…

Ледено катерене над Рилски манастир
Ледено катерене над Рилски манастир
Публикувано преди 2 месеца

Рилската света обител, освен боулдър манячетата, прие в своето семейство и ледоразбивачите . Долината ни подари една супер линия 70 метра, W4+, 1900 м.н.в, югозападно изложение. R1-40m, R2-30m, слизането на…

Ледено катерене над Рилски манастир
Курс Начално обучение по катерене м.Март
Курс Начално обучение по катерене м.Март
Публикувано преди 3 месеца

На 08.03.2022 г. (вторник) започваме с курса за начинаещи катерачи. Заниманията се провеждат всеки вторник и четвъртък от 19:30-21:30 часа в продължение на един месец. Курсът е подходящ за напълно…

Курс Начално обучение по катерене м.Март
До кога и от кога ще катерим
До кога и от кога ще катерим
Публикувано преди 5 месеца

Тренировките и курсовете по катерене през 2021 година ще се провеждат до 22 декември (сряда). След партито на 19.12 (неделя), поръди творческия напън  в по-късните часове
от страна на повечето участници…

До кога и от кога ще катерим
Спортен Икар за Ники Русев
Спортен Икар за Ники Русев
Публикувано преди 5 месеца

Фондация "Български спорт" обяви номинациите за спортен Икар за 2021 година. В категорията  "Млад и талантлив спортист" Николай Русев от клуба по катерене и алпинизъм на НСА бе отличен с престижната…

Спортен Икар за Ники Русев
Боулдър обект „Моллова кория“ гр. Сливен
Боулдър обект „Моллова кория“ гр. Сливен
Публикувано преди 5 месеца

Катерачният обект се намира в природен парк „Сини камъни”, в местността„Моллова кория“, над вилната зона в североизточната част на град Сливен.Надморската височина е между 300 и 400м.

Камъните са разположени в…

Боулдър обект „Моллова кория“   гр. Сливен
Пътуване до олимпийската сцена с Адам Ондра
Пътуване до олимпийската сцена с Адам Ондра
Публикувано преди 5 месеца

„В мен имаше конфликт. Обичам катеренето на скали, но обичам предизвикателствата. Колко ще мога да пожертвам за предизвикателството? Как ще се убедя да катеря в дисциплина, която не обичам да…

Николай Русев в „Шампиони“
Николай Русев в „Шампиони“
Публикувано преди 6 месеца

Катерене на скали
Катерене на скали
Публикувано преди 8 месеца

Катеренето е подходящо за катерачи, които са преминали обучение по катерене на изкуствена стена и желаят да подобрят своите знания относно катеренето на скали. Обучението се извършва по спортни маршрути…

Катерене на скали
PreviousNext