Категоризация на традиционните и спортни маршрути на големи стени

Написано от stamba | юни 9th, 2010

Статията е прочетена 5081

НОВА КАТЕГОРИЗАЦИЯ

Тази нова скала за категоризиране е предложена от М. Овиля и е публикувана в списанието “Парети” от 2006 година. Разгледайте я добре, не се знае кога ще застанете пред някое R5 и ще се чудите какво означава, вместо веднага да потърсите друг маршрут.

През последните години възникна нужда да се разработи нова категоризация, отчитаща общата трудност и степента на осигуреност (начина на екипиране и възможностите за осигуряване) на дългите турове в допълнение към класическата скала, която дава техническата трудност на пасажите или въжетата. Тази необходимост се породи от объркванията при използване на старата френска скала за обща трудност (D, TD, ED и т. н.) при наскоро прокарани маршрути. Тази система е била създадена за оценяване общата сложност на тура, но винаги е била свързана с техническата трудност. Навремето като ED са били категоризирани маршрути с пасажи от VI категория, а сега като такива се означават турове с три единици по-висока трудност на пасажите. Нямаше голяма полза и от въвеждането на допълнителната категория EX (екстремно труден), която по-късно бе заменена с ABO.

Оригиналното предназначение на старата скала – да дава информация за общото натоварване на маршрута – е тясно свързано с техническата трудност и така създава обърквания. Освен това при нея под един знаменател се поставят маршрути с много различни характеристики и сложност, да не говорим за степента на осигуреност. Например като ED могат да се категоризират тур на собствена осигуровка с трудност VII и маршрут изцяло на анкерни болтове с 6с категория на трудност.

Затова се налага да се създаде система за оценяване, разграничаваща общата сложност на маршрута (обстановка, отдалеченост на подхода, дължина, психологическа трудност, слизане) от осигуреността (разстояние между осигуровките и трудност на поставянето им). Всичко това трябва да се отдели от техническата трудност, изразена по скалата UIAA (V, VI, VII…) или френската (6a, 6b, 6c…), така че да не се допуска грешката на алпийската “френска” скала (TD, ED…), чиято замяна целим.

Със стремеж максимално да се опрости скалата – тъй като една прекалено сложна система няма да се приеме добре от алпинистите и катерачите – предлагаме три параметъра и следователно три различни скали за описанието на един тур: техническа трудност, осигуреност и обща сложност.

За да имаме пълна представа за един тур ще бъде необходимо да знаем и трите параметъра, защото никой от тях поотделно не би могъл да даде пълна информация за маршрута. По-надолу ще разгледаме поотделно всеки параметър и проблемите, свързани с него.

Техническа трудност

Системата за оценка на техническата трудност на пасажите е най-функционална и затова най-малко се нуждае от промяна. Трябва да споменем обаче, че в миналото, а сега все още за класическите турове, се категоризира всеки пасаж поотделно, докато при спортното катерене се категоризира цялото въже. И двата подхода са валидни, но според нас при по-високи категории е по-уместно да се използва вторият, при който се взема предвид продължителността на натоварването и се цели изключително чисто преминаване (в стил редпойнт). Освен това е трудно да се оцени точно трудността на един отделен пасаж, без да се използва скалата за боулдър (ск?лата “Фонтенбло” – Fb), тоест по-сбита от сегашната.

Този проблем се наложи от необходимостта да се оцени (главно за спортните, но също и за традиционните турове) задължителната трудност, тоест най-трудният пасаж, който трябва да се преодолее свободно между две осигуровки. Досега този пасаж се оценяваше без особени уговорки, но много пъти се оказва, че тази категоризация е доста субективна и основанията за нея не са ясни и еднакви за всички. Дали става дума за пасаж, който по никакъв начин не може да се премине изкуствено, или просто за пасаж между две фиксирани осигуровки, които не могат да се използват при преминаването му?

Някои алпинисти и катерачи с много премиери в актива си оценяват задължителната трудност, вземайки под внимание два фактора: първо, максималната трудност между двете осигуровки; и второ, хипотетичния коефициент на “приятност”, който отговаря на минималното ниво на катерене за преодоляване на маршрута “он сайт”. Оценяването на задължителната трудност трябва да се прави при изкачване в стил редпойнт. Ако оценяващият не е авторът на маршрута, категорията може да се смята още по-обективна, мерило за спортната етика и правилната преценка на автора на премиерата. Това оценяване трябва да се прави с усет и опитност, както при определянето на другите нива на трудност. Във всеки случай маршрутът трябва да бъде изкачен в стил редпойнт, преди да се дава каквато и да било категоризация.

Други катерачи предлагат задължителният пасаж да се оценява по скалата за боулдър, но това би означавало преоценяване на всички маршрути и би създало пълно объркване – особено като се има предвид, че тази система не е позната на никой друг, освен на този, който се занимава с боулдър катерене.

Според нас този параметър (задължителната трудност) трябва да остане, но да обозначава само най-трудния пасаж между две осигуровки, без да се посочва с абсолютна точност. Това може да стане по спортната скала (като сега), но малко по-сбита, като се има предвид, че категоризираме само един кратък пасаж, а не цяло въже. Важно е този параметър да се използва, когато наистина има единични, трудни и задължителни пасаж, решаващи за изкачването на тура.

Накрая, за традиционните турове, където има пасажи, преминавани навремето изкуствено, а след това изкатерени чисто, трябва да се дава максималната трудност заедно с “класическата” (напр. 6b или 5с/А0). За съвременните турове се дава максималната трудност при чисто преминаване, а в скоби – задължителната.

Осигуреност

Този много полезен параметър никога не е бил популярен сред алпийската общественост при оценяването на маршрутите в нашите планини. В страни като Великобритания обаче му се отдава голямо значение, дори съществува скала (скала Е), оценяваща психологическата трудност, произтичаща от надеждността на осигуровките. В Америка също се използват няколко, малко познати у нас скали, вземащи предвид този фактор.

Английската скала е много точна и надеждна, но е неразривно свързана с техническата трудност. Висока степен “Е” може да има само при екстремна трудност, затова тази скала не е приложима в нашата страна, където в повечето случаи има фиксирани осигуровки.

Следователно е необходима скала, определяща изключително само за раздалечеността и надеждността на осигурителните точки. За целта може да се използва буквата R (от “риск”), избягвайки буквата (Е) за да не се бърка с английската скала. При екипираните със стационарни клинове (болтове или лепеняци) маршрути може да се използва буквата S и при оценяването да се взема предвид само разстоянието между болтовете. За турове със смесен тип осигуряване да се използва комбинацията RS.

На този етап – имайки предвид, че скалата е отворена нагоре, както би трябвало да са всички скали – можем да дефинираме няколко степени според раздалечеността и надеждността на осигуровките. По примера на скалата за изкуствено катерене, предлагаме 6 степени, като шестата степен означава въже, при което е почти невъзможно да се осигуриш и има голям риск от падане с фатални последствия, както при изкуственото катерене.

R1 Лесно за осигуряване, като осигурителните точки са много и стабилни. Малко задължителни пасажи. Едно евентуално падане ще бъде с малка височина и без сериозни последствия.
R2 Средно осигурено със стабилни, но разположени по-нарядко осигуровки. Задължителни пасажи между осигурителните точки. Едно евентуално падане ще бъде с малка височина и без сериозни последствия.
R3 Трудно за осигуряване, осигуровките са раздалечени и не винаги стабилни. Дълги задължителни пасажи. Възможност за падане до 7-8 метра с опасност от нараняване или падане до 15-20 метра, но без сериозни последствия.
R4 Трудно за осигуряване, като осигурителните точки са малко на брой, много раздалечени и/или ненадеждни и могат да издържат само малко падане.  Дълги задължителни пасажи. Възможност за падане до 15 метра с изваждане на осигурителните точки и опасност от нараняване или падане от 25-40 метра, но без сериозни последствия.
R5 Трудно за осигуряване, като осигурителните точки са малко, много раздалечени и несигурни и могат да издържат само малко падане.  Дълги задължителни пасажи. Възможност за много голямо падане с изваждане на осигурителните точки и опасност от нараняване или падане над 40м, но без сериозни последствия.
R6 Невъзможно за осигуряване освен за кратки и несъществени пасажи, далеч от ключовите пасажи на  въжето. Евентуално падане може да завърши фатално и да  доведе до изваждане на основната осигуровка.
S1 Нормално екипирано със стационарни клинове като при спортен маршрут. Максимално разстояние между болтовете – 3-4 метра. Малко падане без тежки последствия.
S2 Раздалечени болтове и задължителни пасажи между тях. Потенциална възможност за падане най-много до десетина метра без тежко последици.
S3 На някои места болтовете са много раздалечени, пасажите почти винаги са задължителни. Разстояния между болтовете над 5 метра, паданията са големи, но не непременно със сериозни последици
S4 Много раздалечени болтове (на повече от 7 метра), задължителни пасажи. Едно евентуално падане може да има сериозни последствия или съществува вероятност от падане до 20м но без тежки последствия.
S5 Болтове на повече от 10 метра един от друг, задължителни пасажи с опасност от лесно нараняване при падане (падане върху площадки, первази или на земята), както и потенциална възможност са падане над  25 метра, но без тежки последици.
S6 Болтове само на отделни места, разположени далеч от ключовите пасажи, падания над 20 метра с опасност от фатални последствия. Паданията без тежки наранявания са не по-къси от 40 метра.

При оценяване по тази скала се взема предвид средната степен на обезопасяване на най-психарските пасажи на тура, за да се създаде представа за общата му осигуреност. Може да се появи проблем при категоризацията на нехомогенни маршрути, когато има пасажи, трудни за осигуряване, а маршрутът като цяло е по-добре осигурен. Същото важи за маршрути с раздалечени осигуровки, които имат един труден, но добре екипиран пасаж. В такъв случай, но само при турове, които са особено нехомогенни, може да се даде двойна категоризация – една за целия маршрут и една за отделен пасаж. По принцип обаче тази практика не би трябвало да се използва и може да се избегне чрез прибавяне на едно “+” след категорията на целия тур.

Комплексна трудност

Този критерий трябва да замени класическата френска скала (D, TD и т. н.) при общата оценка за трудността на тура, природните условия, възможността за връщане и времето за подход. Най-подходяща в този случай е американската скала за Big Wall, която се изразява с римски цифри от I до VII (но остава отворена). Тя наскоро бе адаптирана за ледени маршрути и се дава заедно с категорията за техническа трудност, изразявана с арабски цифри. Затова не е трудно системата да се приложи и при скалните маршрути с някои малки корекции.

I Къс маршрут, който се преодолява за кратко време, в близост до път и с лесен подход, слънчево изложение и добра възможност за връщане.
II Маршрут от няколко въжета с обща дължина над 200 метра, лесен подход, но повече от 1 час пеша, добра възможност за връщане.
III Маршрут над 300 метра, сурови условия, за изкатерването му почти винаги е нужен цял ден. Подхода и връщането изискват повече време.
IV Много дълъг маршрут, над 500 метра, сурови условия и дълъг подход. За изкатерването му е нужен цял ден. Връщането може да е сложно и не по линията на изкачването.
V Много дълъг тур в стил Big Wall, обикновено се налага бивакуване на стената. Дълъг подход, трудно връщане, сурови условия.
VI Big Wall катерене, изискващо неколкодневен престой на стената, високопланински условия, трудно връщане или много продължителни подход и слизане.
VII Същото като степен VI, но изкачванията налагат организиране на експедиция и продължителен престой на стената (Хималаи, Патагония, Анди, Аляска, Гренландия, Памир и т. н.).

Както се вижда, тази категоризация е абсолютно независима от техническата трудност, макар че и тя може да се дава с римски цифри.

превод – Милкана Русева

Отговори

Държавно първенство скорост-трудност 2019
Държавно първенство скорост-трудност 2019
Публикувано преди 5 дни

На 02.ноември в Walltopia Climbing Center, София се проведе държавното първенство в дисциплините скорост и трудност за мъже и жени.  В състезанието участваха 30 състезателя, 22 мъже и 8 жени. Клуба по…

Държавно първенство скорост-трудност 2019
90 години Българска федерация по катерене и алпинизъм, 19.11.2019 г.
90 години Българска федерация по катерене и а…
Публикувано преди 1 седмица

Уважаеми дами и господа, скъпи приятели,

На 19-ти ноември 2019 г. се навършват 90 г. от учредяването на Български планински клуб - първата организация на алпинистите у нас.

Каним ви на отбелязване…

90 години Българска федерация по катерене и а…
Курс по катерене м. Ноември
Курс по катерене м. Ноември
Публикувано преди 3 седмици

На 29 октомври (вторник) от 19:30 часа  клуба по катерене и алпинизъм на НСА организира курс за начално обучение по катерене на изкуствена стена и спортни обекти на скали. Курса…

Курс по катерене м. Ноември
Европейско първенство във Воронеж-Русия
Европейско първенство във Воронеж-Русия
Публикувано преди 3 седмици

На 18,19 и 20-ти октомври във Воронеж, Русия се проведе европейското първенство за юноши и девойки в дисциплините трудност и скорост. Националния отбор на България бе представен от Александра Тоткова, Слав…

Европейско първенство във Воронеж-Русия
Walltopia спонсорира индивидуално Александра Тоткова
Walltopia спонсорира индивидуално Александра …
Публикувано преди 1 месец

Клубът по катерене на НСА подготвя новото поколение спортисти на България. Нашите млади състезатели вече със самочувствие стоят сред първите в Европа и света.

Освен огромното желание, хъс, труд и мотивация…

Walltopia спонсорира индивидуално Александра …
Курс по катерене през м. Октомври
Курс по катерене през м. Октомври
Публикувано преди 2 месеца

На 01 октомври (вторник) от 19:30 часа  клуба по катерене и алпинизъм на НСА организира курс за начално обучение по катерене на изкуствена стена и спортни обекти на скали. Курса…

Курс по катерене през м. Октомври
Снимки и видео от Арко
Снимки и видео от Арко
Публикувано преди 2 месеца

Световно първенство за юноши и девойки Арко 2019 година.

Снимки и видео от Арко
На живо от Арко
На живо от Арко
Публикувано преди 3 месеца

Световно първенство по спортно катерене за юноши и девойки Арко 2019 година.

Златен медал за Александра Тоткова
Златен медал за Александра Тоткова
Публикувано преди 3 месеца

Златен медал за Александра Тоткова на европейската купа по спортно катерене за юноши и девойки, шесто място за Слав Киров. От петък до неделя (2-4.08) в Имст, Австрия се проведе третият,…

Златен медал за Александра Тоткова
Лятно работно време на станата в НСА
Лятно работно време на стeната в НСА
Публикувано преди 4 месеца

От 29.07 до 01.09 катерачната стена в НСА ще работи от 14:00 до 22:00 часа от понеделник до петък, събота и неделя от 14:00 до 21:00 часа .

Лятно работно време на стeната в НСА
PreviousNext