Категоризация на традиционните и спортни маршрути на големи стени

Написано от stamba | юни 9th, 2010

Статията е прочетена 5595

НОВА КАТЕГОРИЗАЦИЯ

Тази нова скала за категоризиране е предложена от М. Овиля и е публикувана в списанието “Парети” от 2006 година. Разгледайте я добре, не се знае кога ще застанете пред някое R5 и ще се чудите какво означава, вместо веднага да потърсите друг маршрут.

През последните години възникна нужда да се разработи нова категоризация, отчитаща общата трудност и степента на осигуреност (начина на екипиране и възможностите за осигуряване) на дългите турове в допълнение към класическата скала, която дава техническата трудност на пасажите или въжетата. Тази необходимост се породи от объркванията при използване на старата френска скала за обща трудност (D, TD, ED и т. н.) при наскоро прокарани маршрути. Тази система е била създадена за оценяване общата сложност на тура, но винаги е била свързана с техническата трудност. Навремето като ED са били категоризирани маршрути с пасажи от VI категория, а сега като такива се означават турове с три единици по-висока трудност на пасажите. Нямаше голяма полза и от въвеждането на допълнителната категория EX (екстремно труден), която по-късно бе заменена с ABO.

Оригиналното предназначение на старата скала – да дава информация за общото натоварване на маршрута – е тясно свързано с техническата трудност и така създава обърквания. Освен това при нея под един знаменател се поставят маршрути с много различни характеристики и сложност, да не говорим за степента на осигуреност. Например като ED могат да се категоризират тур на собствена осигуровка с трудност VII и маршрут изцяло на анкерни болтове с 6с категория на трудност.

Затова се налага да се създаде система за оценяване, разграничаваща общата сложност на маршрута (обстановка, отдалеченост на подхода, дължина, психологическа трудност, слизане) от осигуреността (разстояние между осигуровките и трудност на поставянето им). Всичко това трябва да се отдели от техническата трудност, изразена по скалата UIAA (V, VI, VII…) или френската (6a, 6b, 6c…), така че да не се допуска грешката на алпийската “френска” скала (TD, ED…), чиято замяна целим.

Със стремеж максимално да се опрости скалата – тъй като една прекалено сложна система няма да се приеме добре от алпинистите и катерачите – предлагаме три параметъра и следователно три различни скали за описанието на един тур: техническа трудност, осигуреност и обща сложност.

За да имаме пълна представа за един тур ще бъде необходимо да знаем и трите параметъра, защото никой от тях поотделно не би могъл да даде пълна информация за маршрута. По-надолу ще разгледаме поотделно всеки параметър и проблемите, свързани с него.

Техническа трудност

Системата за оценка на техническата трудност на пасажите е най-функционална и затова най-малко се нуждае от промяна. Трябва да споменем обаче, че в миналото, а сега все още за класическите турове, се категоризира всеки пасаж поотделно, докато при спортното катерене се категоризира цялото въже. И двата подхода са валидни, но според нас при по-високи категории е по-уместно да се използва вторият, при който се взема предвид продължителността на натоварването и се цели изключително чисто преминаване (в стил редпойнт). Освен това е трудно да се оцени точно трудността на един отделен пасаж, без да се използва скалата за боулдър (ск?лата “Фонтенбло” – Fb), тоест по-сбита от сегашната.

Този проблем се наложи от необходимостта да се оцени (главно за спортните, но също и за традиционните турове) задължителната трудност, тоест най-трудният пасаж, който трябва да се преодолее свободно между две осигуровки. Досега този пасаж се оценяваше без особени уговорки, но много пъти се оказва, че тази категоризация е доста субективна и основанията за нея не са ясни и еднакви за всички. Дали става дума за пасаж, който по никакъв начин не може да се премине изкуствено, или просто за пасаж между две фиксирани осигуровки, които не могат да се използват при преминаването му?

Някои алпинисти и катерачи с много премиери в актива си оценяват задължителната трудност, вземайки под внимание два фактора: първо, максималната трудност между двете осигуровки; и второ, хипотетичния коефициент на “приятност”, който отговаря на минималното ниво на катерене за преодоляване на маршрута “он сайт”. Оценяването на задължителната трудност трябва да се прави при изкачване в стил редпойнт. Ако оценяващият не е авторът на маршрута, категорията може да се смята още по-обективна, мерило за спортната етика и правилната преценка на автора на премиерата. Това оценяване трябва да се прави с усет и опитност, както при определянето на другите нива на трудност. Във всеки случай маршрутът трябва да бъде изкачен в стил редпойнт, преди да се дава каквато и да било категоризация.

Други катерачи предлагат задължителният пасаж да се оценява по скалата за боулдър, но това би означавало преоценяване на всички маршрути и би създало пълно объркване – особено като се има предвид, че тази система не е позната на никой друг, освен на този, който се занимава с боулдър катерене.

Според нас този параметър (задължителната трудност) трябва да остане, но да обозначава само най-трудния пасаж между две осигуровки, без да се посочва с абсолютна точност. Това може да стане по спортната скала (като сега), но малко по-сбита, като се има предвид, че категоризираме само един кратък пасаж, а не цяло въже. Важно е този параметър да се използва, когато наистина има единични, трудни и задължителни пасаж, решаващи за изкачването на тура.

Накрая, за традиционните турове, където има пасажи, преминавани навремето изкуствено, а след това изкатерени чисто, трябва да се дава максималната трудност заедно с “класическата” (напр. 6b или 5с/А0). За съвременните турове се дава максималната трудност при чисто преминаване, а в скоби – задължителната.

Осигуреност

Този много полезен параметър никога не е бил популярен сред алпийската общественост при оценяването на маршрутите в нашите планини. В страни като Великобритания обаче му се отдава голямо значение, дори съществува скала (скала Е), оценяваща психологическата трудност, произтичаща от надеждността на осигуровките. В Америка също се използват няколко, малко познати у нас скали, вземащи предвид този фактор.

Английската скала е много точна и надеждна, но е неразривно свързана с техническата трудност. Висока степен “Е” може да има само при екстремна трудност, затова тази скала не е приложима в нашата страна, където в повечето случаи има фиксирани осигуровки.

Следователно е необходима скала, определяща изключително само за раздалечеността и надеждността на осигурителните точки. За целта може да се използва буквата R (от “риск”), избягвайки буквата (Е) за да не се бърка с английската скала. При екипираните със стационарни клинове (болтове или лепеняци) маршрути може да се използва буквата S и при оценяването да се взема предвид само разстоянието между болтовете. За турове със смесен тип осигуряване да се използва комбинацията RS.

На този етап – имайки предвид, че скалата е отворена нагоре, както би трябвало да са всички скали – можем да дефинираме няколко степени според раздалечеността и надеждността на осигуровките. По примера на скалата за изкуствено катерене, предлагаме 6 степени, като шестата степен означава въже, при което е почти невъзможно да се осигуриш и има голям риск от падане с фатални последствия, както при изкуственото катерене.

R1 Лесно за осигуряване, като осигурителните точки са много и стабилни. Малко задължителни пасажи. Едно евентуално падане ще бъде с малка височина и без сериозни последствия.
R2 Средно осигурено със стабилни, но разположени по-нарядко осигуровки. Задължителни пасажи между осигурителните точки. Едно евентуално падане ще бъде с малка височина и без сериозни последствия.
R3 Трудно за осигуряване, осигуровките са раздалечени и не винаги стабилни. Дълги задължителни пасажи. Възможност за падане до 7-8 метра с опасност от нараняване или падане до 15-20 метра, но без сериозни последствия.
R4 Трудно за осигуряване, като осигурителните точки са малко на брой, много раздалечени и/или ненадеждни и могат да издържат само малко падане.  Дълги задължителни пасажи. Възможност за падане до 15 метра с изваждане на осигурителните точки и опасност от нараняване или падане от 25-40 метра, но без сериозни последствия.
R5 Трудно за осигуряване, като осигурителните точки са малко, много раздалечени и несигурни и могат да издържат само малко падане.  Дълги задължителни пасажи. Възможност за много голямо падане с изваждане на осигурителните точки и опасност от нараняване или падане над 40м, но без сериозни последствия.
R6 Невъзможно за осигуряване освен за кратки и несъществени пасажи, далеч от ключовите пасажи на  въжето. Евентуално падане може да завърши фатално и да  доведе до изваждане на основната осигуровка.
S1 Нормално екипирано със стационарни клинове като при спортен маршрут. Максимално разстояние между болтовете – 3-4 метра. Малко падане без тежки последствия.
S2 Раздалечени болтове и задължителни пасажи между тях. Потенциална възможност за падане най-много до десетина метра без тежко последици.
S3 На някои места болтовете са много раздалечени, пасажите почти винаги са задължителни. Разстояния между болтовете над 5 метра, паданията са големи, но не непременно със сериозни последици
S4 Много раздалечени болтове (на повече от 7 метра), задължителни пасажи. Едно евентуално падане може да има сериозни последствия или съществува вероятност от падане до 20м но без тежки последствия.
S5 Болтове на повече от 10 метра един от друг, задължителни пасажи с опасност от лесно нараняване при падане (падане върху площадки, первази или на земята), както и потенциална възможност са падане над  25 метра, но без тежки последици.
S6 Болтове само на отделни места, разположени далеч от ключовите пасажи, падания над 20 метра с опасност от фатални последствия. Паданията без тежки наранявания са не по-къси от 40 метра.

При оценяване по тази скала се взема предвид средната степен на обезопасяване на най-психарските пасажи на тура, за да се създаде представа за общата му осигуреност. Може да се появи проблем при категоризацията на нехомогенни маршрути, когато има пасажи, трудни за осигуряване, а маршрутът като цяло е по-добре осигурен. Същото важи за маршрути с раздалечени осигуровки, които имат един труден, но добре екипиран пасаж. В такъв случай, но само при турове, които са особено нехомогенни, може да се даде двойна категоризация – една за целия маршрут и една за отделен пасаж. По принцип обаче тази практика не би трябвало да се използва и може да се избегне чрез прибавяне на едно “+” след категорията на целия тур.

Комплексна трудност

Този критерий трябва да замени класическата френска скала (D, TD и т. н.) при общата оценка за трудността на тура, природните условия, възможността за връщане и времето за подход. Най-подходяща в този случай е американската скала за Big Wall, която се изразява с римски цифри от I до VII (но остава отворена). Тя наскоро бе адаптирана за ледени маршрути и се дава заедно с категорията за техническа трудност, изразявана с арабски цифри. Затова не е трудно системата да се приложи и при скалните маршрути с някои малки корекции.

I Къс маршрут, който се преодолява за кратко време, в близост до път и с лесен подход, слънчево изложение и добра възможност за връщане.
II Маршрут от няколко въжета с обща дължина над 200 метра, лесен подход, но повече от 1 час пеша, добра възможност за връщане.
III Маршрут над 300 метра, сурови условия, за изкатерването му почти винаги е нужен цял ден. Подхода и връщането изискват повече време.
IV Много дълъг маршрут, над 500 метра, сурови условия и дълъг подход. За изкатерването му е нужен цял ден. Връщането може да е сложно и не по линията на изкачването.
V Много дълъг тур в стил Big Wall, обикновено се налага бивакуване на стената. Дълъг подход, трудно връщане, сурови условия.
VI Big Wall катерене, изискващо неколкодневен престой на стената, високопланински условия, трудно връщане или много продължителни подход и слизане.
VII Същото като степен VI, но изкачванията налагат организиране на експедиция и продължителен престой на стената (Хималаи, Патагония, Анди, Аляска, Гренландия, Памир и т. н.).

Както се вижда, тази категоризация е абсолютно независима от техническата трудност, макар че и тя може да се дава с римски цифри.

превод – Милкана Русева

Отговори

Кандидатстване в Катедра Туризъм, Алпинизъм и Ориентиране
Кандидатстване в Катедра Туризъм, Алпинизъм и…
Публикувано преди 2 седмици

Ние преподавателите от катедра TAO в Националана спортна академия разработихме съвременни програми за обучение в четири специалности-Туризъм – Алпинизъм, Туризъм – Ориентиране, Спортно катерене, Спортна анимация в туризма.

Професията треньор по туризъм - алпинизъм…

Кандидатстване в Катедра Туризъм, Алпинизъм и…
Курс начално обучение по катерене
Курс начално обучение по катерене
Публикувано преди 4 седмици

На 09 юни (вторник) в зала Спортно катерене в Национална спортна академия започва курс по катерене за начинарщи. Заниманията се провеждат всеки вторник и четвъртък от 19:30 до 21:30 часа…

Курс начално обучение по катерене
Непобедим 8c за Ники Русев
Непобедим 8c за Ники Русев
Публикувано преди 1 месец

След двумесечно недокосване до скала, "помпане" на дъска и интензивно ОФП, Ники Русев показа едно невероятно ниво. В рамките на две седмици катерене в пещерата "Проходна" край с. Карлуково, Ники…

Непобедим 8c за Ники Русев
Алекс с първото си 9а
Алекс с първото си 9а
Публикувано преди 4 месеца

Беше въпрос на време това да се случи, Александра Тоткова стана първата българка от родната ни катерачна школа изкатерила маршрут с категория 9а, а също и първия български катерач преминал…

Алекс с първото си 9а
Alps-Adriatic iRCC -Radovljica
Alps-Adriatic iRCC -Radovljica
Публикувано преди 4 месеца

На 08.03.2020  год. в Радовица, Словения се проведе втори кръг на Интер-регионалната купа по спортно катерене за 2020 година. В силната конкуренция със състезатели от Словения, Австрия, Хървацка, Румъния и…

Alps-Adriatic iRCC -Radovljica
Снимки от Dry tooling състезанието над с. гара Бов
Снимки от Dry tooling състезанието над с. гар…
Публикувано преди 4 месеца

Състезанието по Dry tooling се провежда за втора поредна година на долния праг на водопада "Скакля" над село гара Бов в Искърското дефиле. Очаквахме студ и с него и лед,…

Снимки от Dry tooling състезанието над с. гар…
Курс по катерене през м. Февруари
Курс по катерене през м. Февруари
Публикувано преди 5 месеца

На 4 февруари (вторник) от 19:30 часа започваме с курса за начинаещи катерачи. По време на курса ще научим АБВ в катерене, осигураване с горна, долна осигуровка, както и безопастност…

Курс по катерене през м. Февруари
Нови часове за катерене за деца
Нови часове за катерене за деца
Публикувано преди 6 месеца

Поради нарасналия интерес в тренировките по катерене за деца, клуба по катерене на НСА обнови графика на тренировките за най-малките. В груповите тренировки на  седмичното разписание добавихме още 6 тренировки.…

Нови часове за катерене за деца
Едно четиво за лека нощ!
Едно четиво за лека нощ!
Публикувано преди 7 месеца

Животът постоянно ни поставя пред нови начинания, трудности и приключения. Важното е да приемем всяко едно от тях по възможно най-положителния начин. Без значение дали това ще доведе до успех,…

Едно четиво за лека нощ!
Концертмайстор – историята на едно куче
Концертмайстор – историята на едно куче
Публикувано преди 7 месеца

Концертмайстор е техничен маршрут за скално катерене в района на Пловдив. В разговорния език на скалните катерачи да бъдеш "Куче" е изтънчен комплимент. Израз, показващ силен характер, способен да премине…

PreviousNext