Клуб по катерене и алпинизъм НСА

Търсене
Close this search box.

Покана за общо събрание

Управителния съвет на Сдружение клуб по алпинизъм НСА – София  свиква общо  събрание на основание чл. 27(1)1 и чл. 36(3)1 от Устава на сдружението.

Събранието ще се проведе на 19.01.2024г. от 19.00ч. в учебен кабинет на  Многофункционална спортна зала в НСА „Васил Левски”, Студентски град при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението през 2023г.
  2. Финансов отчет на сдружението за 2023г.
  3. Приемане на бюджет за 2024г.3
  4. Промяна името на клуба.
  5. Освобождаване на досегашния председател и членове на управителния съвет.
  6. Избор на председател и членове на управителен съвет.                                                                                                                                                              При липса на кворум общото събрание ще се отложи с 1(един) час и ще се проведе на същото място, при същия дневен ред с колкото членове са се явили(съгласно чл.31 от устава на сдружението).

Вашият коментар