Клуб по катерене и алпинизъм НСА

Търсене
Close this search box.

Кандидатстване в НСА

Професия треньор по „Tуризъм-алпинизъм“ и „Туризъм-ориентиране“
Какви възможности ми осигурява обучението в НСА?
Къде и как да започна своето обучение?
Как да кандидатствам?
Как да се реализирам?
• Програми за обучение в четири специалности: „Tуризъм-алпинизъм“, „Туризъм-ориентиране“, „Спортно катерене“, „Спортна анимация в туризма“.
• Професията треньор по „Tуризъм-алпинизъм“ и „Туризъм-ориентиране“ Ви дава автоматично право да практикувате и професията „Планински водач“, единственото условие е да се явите на изпит в Министерството на туризма.
• Паралелно с обучението за специалисти по туризъм и треньори по алпинизъм, спортно катерене и ориентиране, всеки студент обучаван в катедрата, има възможност да запише като втора специалност „Учител по физическо възпитание и спорт“.По време на следването можете да придобиете квалификация по следните професии:
 ски учител (след изпит пред Българското ски училище);
 планински водач (след изпит пред Министерство на туризма);
 воден спасител.
Възможност за следдипломна квалификация:
• Спортен мениджмънт
• Спортна анимация
• Треньор по Адаптирана физическа активност и спорт (за хора с увреждания)
• Спортна журналистика
• Масаж, йога, фитнес и др.Всеки студент, завършващ своето образование в ОКС „бакалавър“ в катедра „ТАО“, в зависимост от своите интереси, има възможност да получи дипломи и сертификати за пет-шест признати професии в областта на физическото възпитание, спорта и туризма! Допълнителна възможност за квалификация предлагат магистърските ни програми!Битово осигуряване, стипендии, обучение в чужбина, спортносъстезателна дейностВсички студенти в НСА, които не са от София, се настаняват в студентски общежития, като месечните такси са на нормални цени, много по-ниски от пазарните цени за наем на жилище. В кампуса на Академията има студентски стол, в който студентите се хранят на преференциални цени.
Спортните зали и съоръжения по всички видове спорт се ползват безплатно от всички студенти.Всички студенти в НСА могат да кандидатстват за стипендия в зависимост от техния успех!Студентите спортисти, състезаващи се за НСА, могат да изберат „Индивидуален план на обучение“, който им осигурява достатъчно време за пълноценен тренировъчен процес!
Студентите от НСА „Васил Левски“ имат възможност да кандидатстват за обучение в чужди университети по програми „Еразъм“ и „Студентски практики“. Студентите в специалностите „Tуризъм-алпинизъм“ и „Туризъм-ориентиране“ могат да практикуват катерене, алпинизъм и ориентиране в едни от най-добрите спортни клубове към катедра „ТАО“
Къде и как да започна своето обучение?
Подаване на кандидатстудентски документи за учебната 2024/2025 г. в ОКС „бакалавър“:
 От 10.06 до 03.07.2024 – в работно време 08:30–16:30, събота и неделя от 10:00–14:00 (на 15 юни, 22, 23 и 29 юни) в Ректората на НСА „Васил Левски“, гр. София, онлайн – www.nsa.bg и в бюрата на „ЦКПИ“ в страната от 10.06 до 28.06.2024
 05.07.2024 от 8:00 часа в ректорат НСА – провеждане на конкурсен изпит по документи по специалност вид „Спорт“. При подаване на документите в часта “Компетенции”, кандидата попълва всички видове изкачвания и различни постижения свързани с катерене и алпинизъм – Виж криериите за оценка ТУК-https://nsa.bg/bg/page,2152. Държавните медалисти по вид спорт получават отлична оценка без изпит!
 08.07.2024 – обявяване на всички оценки за образуване на бал.
 09.07.2024 до 12:00 часа – прием на възражения за допуснати технически грешки.
 10.07.2024 – обявяване на класирането на всички приети студенти, редовно и задочно обучение. Първа заповед на ректора.
 11.07 до 16.07.2024 – записване на всички приети студенти, редовно и задочно обучение, по задължителен график.
 29.07.2024 след 15:00 часа – обявяване на класирането на всички приети студенти, редовно и задочно обучение. Втора заповед на ректора.
 22–24.07.2024 – записване на приетите от втора Заповед на ректора в редовно и задочно обучение.
 22-24.07.2024 – подаване на заявление за обучение срещу заплащане – задочно обучение.
 26.08–29.08.2024 – подаване на заявление за обучение срещу заплащане – редовно обучение.Класиране и записване за обучение срещу заплащане в ОКС „бакалавър“:
 29-31.07.2024 – задочно обучение.
 2-4.09.2024 – редовно обучение.
 Обща информация – https://www.nsa.bg/bg/page,1644

Вашият коментар