Клуб по катерене и алпинизъм НСА

Кандидатстване в Катедра Туризъм, Алпинизъм и Ориентиране

Ние преподавателите от катедра TAO в Националана спортна академия разработихме съвременни програми за обучение в четири специалности-Туризъм – Алпинизъм, Туризъм – Ориентиране, Спортно катерене, Спортна анимация в туризма.

Професията треньор по туризъм – алпинизъм и туризъм – ориентиране автоматично ви дава право да практикувате и професията планински водач, единственото условие е да се явите на изпит в министерството на туризма.


Студентите в специалностите туризъм – алпинизъм и туризъм – ориентиране могат да практикуват катерене, алпинизъм и ориентиране в едни от най-добрите спортни клубове, които са към катедра ТАО
Кандидастване
тел. доц. Александър Шопов +359 89 3396500;
доц. Николай Панайотов – +359 89 8776660:
Прием на кандидатстудентски документи;
От 22.06 до 10.07.2020 – 08:30-16:30 онлайн или в Ректората на НСА гр. София и в бюрата на “ЦКПИ” в страната;http://www.nsa.bg/bg/page,697…
12 и 13.07.2020 – Провеждане на конкурсен изпит по документи по специалност вид Спорт Държавните медалисти по вид спорт получават отлична оценка без изпит!;15.07.2020 – Обявяване на всички оценки за образуване на бал;
16.07.2020 до 12:00 часа – Прием на възражения за допуснати технически грешки;
16 07.2020 след 16:00 часа – Обявяване на класирането на всички приети студенти редовно и задочно обучение. Първа заповед на ректора.


17.07 до 24.07.2020 – Записване на всички приети студенти редовно и задочно обучение по задължителен график.
28.07.2020 – Обявяване на класирането на всички приети студенти редовно и задочно обучение. Втора заповед на ректора.
28,29 и 30. 07.2020 – Записване на приетите от втора заповед на ректора в редовно и задочно обучение. При необходимост трета заповед за прием в редовна форма.
28.07-04.08.2020 – Подаване на заявление за платено обучение – редовно и задочно обучение.
24-28.08.2020 – Класиране и записване за платено обучение.
6-7.08 – Задочно обучение
1,2 и 3.09 – Редовно обучение.
Виж целия календарен график – Тук – http://www.nsa.bg/bg/page,708…
Документи за кандидатстване – ТУК – http://www.nsa.bg/bg/page,709…
Такси за кандидатстване и обучение – ТУК – http://www.nsa.bg/bg/page,2151…
Документи за записване – ТУК – http://www.nsa.bg/bg/page,2150…

Oценяване кандидат студенти 2020 – ТУК
Паралелно с обучението за специалисти по туризъм и треньори по алпинизъм, спортно катерене и ориентиране, всеки студент обучаван в катедрата, има възможност да запише като втора специалност “учител по физическо възпитание и спорт”.
По време на следването може да придобие квалификациия по следните професии:
ски учител (след изпит пред Българското ски училище);
планински водач (след изпит пред Министерство на туризма);
воден спасител.
следдипломна квалификация:
спортен менджмънт
спортна анимация
треньор по Адаптирана физическа активност и спорт ( за хора с увреждания)
спортна журналистика
масаж, йога, фитнес др.
По този начин, един студент завършващ своето бакалавърско образование в катедра ТАО и в зависимост от своите интереси може да получи дипломи и сертификати за пет –шест признати професии в областта на физическото възпитание, спорта и туризма! Допълнителна възможност за квалификация е някоя от магистърските ни програми!
Битово осигуряване, стипендии, обучение в чужбина, спортно-състезателна дейност.
Всички студенти в НСА, които не са от София се настаняват в студентски общежитиякато месечните такси които заплащат студентите са около 65 лева !
На територията на Академията има студентски стол, в който студентите се хранят на префиринциални цени (1.80 лв.) !
Спортните зали и съоръжения по всички видове спорт се ползват безплатно от всички студенти.
Всички студенти в НСА могат да кандидатстват за стипендия в зависимст от техния успех!
Студентите спортисти, състезаващи се за НСА, могат да ползват „Индивидуален план на обучение“, който им осигуравя достатъчно време за пълноценен тренировъчен процес!
Студентите от НСА могат да кандидатстват по програми за обучение в чужди университети – Еразъм и Студентски практики.
Национална спортна академия – http://nsa.bg
Клуб по катерене и алпинизъм – http://climbnsa.com

1 мнение за “Кандидатстване в Катедра Туризъм, Алпинизъм и Ориентиране”

  1. Дали може да запиша “Алпинизъм” или “Спортно катерене”, като магистратура 🤔

Вашият коментар