Клуб по катерене и алпинизъм НСА

Търсене
Close this search box.

Боулдър обект „Моллова кория“ гр. Сливен

Катерачният обект се намира в природен парк „Сини камъни”, в местността„Моллова кория“, над вилната зона в североизточната част на град Сливен.Надморската височина е между 300 и 400м.

Камъните са разположени в улея на „Моллова кория” от двете страни на реката.Над тях по двата рида се издигат високи и монолитни скални формации. Състава на скалата е кварц-порфири, гранитпорфири, гранофири и пирокласти.Характеризира се с разнообразна форма, остри и неправилни ръбове . Поради факта, че обекта се намира във вилната зона в покрайнините на града , това го прави лесно достъпен с бърз подход . Източно – Североизточното изложение , гористия район и околните скални масиви осигуряват на обекта почти целодневно добра сянка , а непосредствената близост до реката предоставя начин за разхлаждане в моментите на почивката и възстановяване между опитите. Мястото предлага разнообразно катерене, и предоставя възможност да се разработят сектори с различни по характер, дължина и трудност маршрути. Катерачния обект беше открит от Мартин Пенков, Станимир Желязков и Николай Георгиев. Подходящ е за начинаещи,катерачи на средно и по-високо ниво. По проект за стратегия за развитие на катерачните обекти в източна Стара планина бяха изчистени и изкатерени нови линии, направени площадки под камъните с цел безопасност, бяха прокарани нови пътеки между секторите, също така бяха направени карти и поставена маркировка на подхода към обекта. В близост до боулдърите минават две пътеки, чрез които можем да достигнем до по-високи местности и катерачни обекти намиращи се в територията на природния парк.

Достъп

Най-бързия достъп до паркинга на обекта ако нямате личен транспорт е с автобусна линия No 12. Минавайки с автомобил разклонението за долна лифтена станция по пътя за с. Ичера на растояние 3 км се достига до характерно ушерение в дясно след каменна ограда облицована с армировка . От лявата страна на асвалтовия път срещу оградата има пресечка от чакълест път който поема нагоре и надясно веднага като свиете трябва да поемете по него в посока северозапад докато стигнете ясно обособени, но нерегламентирани места за паркиране на личните превозни средства.

Паркинг GPS координати: – 42.702743979747375, 26.38632866197217

От последната къща има пътека, която почва от полуразрушена тухлена стена в дясно ,минава през гъста храстовидна растителност излизайки в изоставено дворно място с разрушени постройки. С лека чупка в ляво се минава между двете сдания и се озовавате в „Омагьосаната гора” на „Моллова кория”. Пътеката продължава между дръвче и циментов воден резeрвоар свива рязко в ляво и след 25м поемаме разклонени на 110градуса в дясно и нагоре от настоящата пътека . След около 200-300м по продължение на това разклонение трябва да достигнем до каменна пирамида, която обозначава мястото от където трябва да тръгнем на ляво и нагоре по склона следвайки жълтата маркировка по дърветата. След 15 минути ходене по тази маркировка ще достигнем първите забележими камъни което ще ни подскаже близостта до първия сектор„Загрявката”.

Сектори

Описание – Сектора е почти изцяло разработен състои се от 4 камъка, които са с повече от една линия; Камък „Загрявката” (около 5м) –се състои от три сравнително лесни линии основната е леко надвесена с удобни хватки по добри ръбове ръчки и джобове със специфично излизане през изтумбен релеф към полегналата част на камъка.

Камък „Загрявката”GPS координати:42.705874,26.383676  

A-“Рапатак” – 6a, B-“Кьорсукак”- 6b, C-“Вариант”-6a+

Камък „Полегналия” (около 4м )- се състои от 2 линии също с относителна трудност.Основната линия започва от дясно по ръба на камъка с две срещуположни странични хватки за лява и дясна ръка. Пасажното движение е изнасяне на левия крак на неудобна слопъреста стъпка в полегналата част на камъка и балансово изправяне към обратен перваз за дясна ръка. Втората линия е отвесна от ляво на основната минава през малки странични ръбчета по цепка дърпайки на ляво. Пасажния момент е дълго движение за гастон с лявата ръка на малко слопъресто ръбче високо пристъпване с десния крак и кръстоска за по удобен голям ръб още по наляво. Излизането е много леко полегнало по удобни первази.

Камък „Полегналия” – GPS Координати: 42.705874,26.383676

A -6b, B – 6a+.

Камък “No name” (около 5м )- се състои от две основни линии; лява и дясна, като дясната има вариант за старт с траверс на ляво и еднакво излизане със седналия старт.Лявата линия е леко надвесена и леко във винкел, техничен и силов боулдър по неудобни широки щипки, излизането е през отворени первази.

Камък “No name” GPS Kоординати: 42.705596,26.383552

А-Гиндирмята – 7c+, B – Noname – 7b, – Noname Traverce – 6c+

А-Гиндирмята – 7c+, B – Noname – 7b,

– Noname Traverce – 6c+

Боулдър сектор „Пещерата”

Камък  „Острилката” (около 5м )- се състои от една основна линия със седнал старт. Започва в надвес с неудобни малки, остри, ръбчета , продължава на дясно и нагоре с дълги движения към странични первази и завършва с технично, неудобно изправяне към малки ръбчета и первази към полегнало с отворени первази.

Камък “Острилката” GPS Координати:42.705661,26.383159         

A –“Острилката” – 7a+  

Камък „Мократа цепка”(около 12- 15м )- състои се от боулдър със седнал старт по цепка в пещерата преминаващ на ляво към малки технични ръбчета и неудобни стъпки завършва на около 5м височина на удобен перваз. Камъкът има и два наковани маршрута в лявата част с височина 10-12 м.

Камък „Мократа цепка” – Координати: 42.705790,26.382770

A „Мократа цепка” – 8a

В дясно от пещерата се намира Камък „Женския боулдър”(около 5м)- състои се от една линия леко полегнала плоча около 94-95 градуса , катери се балансово по стъпки.

Камък „Женския” – Координати: 42.70566, 26.38280

A – „Женския” – 6a+

Боулдър сектор „Площада”

Този сектор е най- късно открития. Представлява камък с размери приблизително 8 х 8 х 8 м и в основната си част има 4 линии, в различна равнина и с различна изразеност на хватките. Първата линия от ляво на дясно е отвесна плоча с лесни ръбове и стъпки, но излизането е на около 6-7м височина . Втората линия има две разновидности на седналия старт защото формата на релефа в тази част на камъка е като външен ръб от дясно леко надвесен от ляво по изправен. Седналия старт в надвесената част е по специфичен защото започва от неудобни ръбчета за половин фаланга неудобни дълбоки стъпки навътре под камъка и трябва да се стартира почти на мъртва точка и да се направи силно динамично движение за голяма  хватка, от там има поредица от малки ръбове за дясната ръка и второ неудобно динамично движение към добро ръбче в противоположната посока отново с дясна ръка. Излизането е лесно през големи ръчки и джобове.  Третата линия е класическа цепка от самия седнал старт, която се катери на дюлфер като натоварването на ръба е на ляво. Захватите по цепката са удобни и дълбоки. Специфичното е, че в тази част където е линията камъка е надвесен на около 45градуса. След цепката се достига перваз от който с дълго динамично движение трябва да се задържи висока малка хватка, която създава илюзия, че е добра но същност трябва да се уцели добре. От там излизането е през странични ръбчета по цепка и малки, но добри за захващане щипки и первази. Най- дясната линия е в най надвесената част на камъка и е по много малки ръбчета и щипки много технична и много силова за задържане на захватите. Линията завършва на около 4м височина на удобен джоб-щипка.

Камък „Площада”– Координати:42.705930,26.381527 

А – “Женската линия”- 6b, – “Стрелата ляв вариант” -6b+, -“Стрелата”-7a+

– Острата цепка -6c, E-Сърцето на булката7b+

А – “Женската линия”- 6b, – “Стрелата ляв вариант” -6b+,

-“Стрелата”-7a+

– Острата цепка -6c

 Сърцето на булката 7b+

Снимки и текст: Николай Георгиев, Станимир Желязков

Изтегли PDF формат от ТУК. – Oписание на боулдър обект „Моллова кория

Снимки от обекта вижте ТУК

 

 

Вашият коментар