ДИСЦИПЛИНА "БОУЛДЪР"
КУПА НСА 15-16 Март 2014г.
6 гр. - ДЕВОЙКИ (16-17г.)
МЯСТО N Име, Фамилия Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 РЕЗУЛТАТ
б т б т б т б т б т б т б т б т ОБ ББ ОТ БТ
1 9 Светослава Тошкова Шотлекова КПП "Вертикал" Пловдив 3   2       1 2         1 1     7 4 3 2
2 120 Ита Проданова КА "НСА" София 2           2 2         1 1     5 3 3 2
3 90 Криста Златинова Трендафилова КСКЕС "Алтиус Спорт" 1   1       1           1 1     4 4 1 1
4                                       0 0 0 0
5                                       0 0 0 0
т топ
б бонус
БТ брой топ
ОТ брой опити за топ
ББ брой бонуси
ОБ брой опити за бонуси
Главен Съдия:
/Н.Панайотов/