ДИСЦИПЛИНА "БОУЛДЪР"
КУПА НСА 15-16 Март 2014г.
5 гр. - ЮНОШИ (14-15г.)
МЯСТО N Име, Фамилия Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 РЕЗУЛТАТ
б т б т б т б т б т б т б т б т ОБ ББ ОТ БТ
1 87 Петър Иванов Иванов КСКЕС "Алтиус Спорт" 1 1         1 5 1       1 1 1 1 5 5 8 4
2 89 Никола Любомиров Левордашки КСКЕС "Алтиус Спорт" 1 5         2 4         1 1 1 4 5 4 14 4
3 88 Веселин Димитров КСКЕС "Алтиус Спорт" 1           1 3 1       1 1 1 1 5 5 5 3
4 103 Виктор Дойчев КА "НСА" София 1 5         2           1 1 1 1 5 4 7 3
5 91 Eлмир Димитров Неделчев Спортен клуб КЛИМБО 1       2 4             1 1 1   5 4 5 2
6 108 Георги Йорданов КА "НСА" София 5           2           1       8 3 0 0
7 86 Мартин Димитров Павлов КСКЕС "Алтиус Спорт" 3                       1       4 2 0 0
8                                       0 0 0 0
9                                       0 0 0 0
т топ
б бонус
БТ брой топ
ОТ брой опити за топ
ББ брой бонуси
ОБ брой опити за бонуси
Главен Съдия:
/Н.Панайотов/