ДИСЦИПЛИНА "БОУЛДЪР"
КУПА НСА 15-16 Март 2014г.
5 гр. - ДЕВОЙКИ (14-15г.)
МЯСТО N Име, Фамилия Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 РЕЗУЛТАТ
б т б т б т б т б т б т б т б т ОБ ББ ОТ БТ
1 116 Кръстина Ангелова КА "НСА" София 1 1 1 2 1   1 1     1 1 1 1 2   8 7 6 5
2 101 Мария Димитрова КА "НСА" София 1   1 2 1 2 1 1     2   1 1     7 6 6 4
3 59 Деница Павлова Алтънчева КССК "Варнаклайминг" 1   1       2 5     1 1 1 1     6 5 7 3
4 102 Елена Тенчева КА "НСА" София             1       1   1 1     3 3 1 1
5 121 Мина Янакиева КА "НСА" София 1           1           1 1     3 3 1 1
6 131 Анастасия Андреева КА "НСА" София                         1 1     1 1 1 1
7                                       0 0 0 0
8                                       0 0 0 0
т топ
б бонус
БТ брой топ
ОТ брой опити за топ
ББ брой бонуси
ОБ брой опити за бонуси
Главен Съдия:
/Н.Панайотов/