ДИСЦИПЛИНА "БОУЛДЪР"
КУПА НСА 15-16 Март 2014г.
2 гр. - МОМЧЕТА (8-9г.)                    
МЯСТО N Име, Фамилия Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 РЕЗУЛТАТ РЕЗУЛТАТ Супер финал
б т б т б т б т б т б т б т б т ОБ ББ ОТ БТ ОБ ББ ОТ БТ
1 3 Николай Николаев Русев КПП "Вертикал" Пловдив 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 7
2 31 Димитър Иванов Странски СК "42" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 9 7 5 5
3 81 Слав Василев Киров КСКЕС "Алтиус Спорт" 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 9 8
4 4 Никола Огнянов Атанасов КПП "Вертикал" Пловдив 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 10 8 10 8
5 130 Антон Бресковски КА "НСА" София 1 1 1 2 1   1 1 1 1 4   1 1 1 2 11 8 8 6
6 29 Преслав Георгиев Георгиев СК "42" 1 2 1       1 1 1 1 1 1 1 1     6 6 6 5
7 51 Христо Йорданов Трендавилов АК"Трапезица1957" 1 1 4       1 1 1 1     1 1     8 5 4 4
8 125 Калоян Атанасов КА "НСА" София 1           1 2 1 2     1 1     4 4 5 3
9 80 Исак Аврамов КСКЕС "Алтиус Спорт" 1   1       1 1 1   1 2 3 5     8 6 8 3
10                                              
11                                              
т топ
б бонус
БТ брой топ
ОТ брой опити за топ
ББ брой бонуси
ОБ брой опити за бонуси
Главен Съдия:
/Н.Панайотов/